Gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatása

A gyermeket nevelő családok lakhatási körülményeinek javítására, a hazai lakásállomány megújulásának ösztönzésére és az  építőipari ágazat fehérítése érdekében a központi költségvetésből vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatásként otthonfelújítási támogatás vehető igénybe.

A támogatás összege

A támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, de legfeljebb 3 000 000 forint.

Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat:  

Kik vehetik igénybe a támogatást?

Azon szülők vehetik igénybe a maximum 3 millió forint támogatást, akik legalább egy, 25 évesnél nem idősebb gyereket nevelnek, ideértve a 12 hétnél idősebb magzatot is. A családok mellett élettársi kapcsolatban élők és egyedülálló szülők is igényelhetik a támogatást.

Az igénylő családnak legalább egy éve a támogatással érintett lakásban kell élnie. Ez alól kivételt jelent:

a magzat és az egy évnél nem régebben született gyermek,
a lakás tulajdonjogának megszerzésére egy éven belül került sor.
Az ingatlanhoz kapcsolódó feltétel, hogy az igénylő(k)nek a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie.

Az igénylőnek vagy (pl. együtt élő házastársak, élettársak esetében együttes igénylés esetén legalább az egyiküknek) rendelkezniük kell legalább egy év társadalombiztosítási jogviszonnyal, amelyben legfeljebb 30 nap megszakítás lehet.

Emellett, az igénylőknek köztartozás mentesnek kell lennie.

Milyen felújítási munkálatokra vehető igénybe?

 • víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje,
  fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
 • fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
  épület szigetelése, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
 • külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,
 • tető cseréje, felújítása, szigetelése,
 • égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,
 • klímaberendezés beépítése, cseréje,
 • napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,
 • belső tér felújítása, ideértve
  a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását,
  a galériaépítést,
  a belső lépcső kialakítását és cseréjét,
  a szaniterek beépítését vagy cseréjét,
  a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét,
  a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását.
 • a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,
 • kerítés építése,
 • gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,
 • terasz, loggia, erkély, előtető építése,
 • térburkolat készítése, cseréje,
 • télikert kialakítása,
 • amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül – a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 9. § (10) bekezdésében meghatározott akadálymentesítési munkák,
 • alapozási szerkezet megerősítése,
 • beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje.

Milyen összegű támogatást igényelhetsz?

A támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, de legfeljebb 3 000 000 Ft lehet. A támogatás összegében az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj 50-50%-os arányban szerepelhet. 

Hogyan igényelheted? Letölthető dokumentumok

A támogatást a lakáson végzett felújítás befejezését és a számlák kifizetését követően 60 napon belül, de legkésőbb 2022. december 31-ig igényelheted.

A kérelmet a Kincstárhoz kell benyújtani, a kérelemhez a csatolni szükséges: a kivitelezővel kötött vállalkozási szerződést, a 2021. január 1. után kiállított, az anyagköltségről és a munkadíjról szóló számlákat, valamint a kifizetést igazoló dokumentumokat, a gyermekről, illetve az ingatlanról a szükséges igazolásokat, nyilatkozatokat.

A kérelem benyújtáshoz szükséges nyomtatványokat a MÁK honlapján éred el. A MÁK-nak 30 napos elbírálási idő áll rendelkezésére, az ezt követő 5 napon belül utalják át a támogatás összegét.

Az adminisztráció három csokorba osztható:

személyes adatok, kérelmek, nyomtatványok és a dokumentumok másolata,
a megkötött szerződések, valamint
a begyűjtött számlák és a számlaösszesítő.

Kérelmek, nyilatkozatok

A legfontosabb dokumentum maga a kérelem. A támogatást legalább egy gyereket nevelő pár vagy egyedülálló szülő kérheti. A kérelemben a személyes adatok megadása mellett meg kell adni a felújítandó ingatlan paramétereit is. Emellett szükséges a támogatásra jogosító gyerek adatait is közölni. Ha a pár közösen igényli a támogatást, akkor is csak egyikük lesz a kérelmező. A házastársnak egy nyilatkozatot kell kitöltenie.

Összesen négyféle nyilatkozat található az Államkincstár honlapján; az igénylésnél ezek közül nem kell mindegyiket kitölteni.  Ezek a következők:

Az első egy egyszerű nyilatkozat arról, hogy a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy jogosult a támogatásra.
A második a már említett házastársi nyilatkozat, ez a házastárs adatait tartalmazza.
A harmadik számú nyilatkozat egy adatkezelési nyomtatvány.
A negyedikkel nem kell foglalkozni, ez ugyanis egy lemondó nyilatkozat. Ezt akkor kell benyújtani, ha valami ok miatt mégsem vagyunk jogosultak a támogatásra.

A kérelemhez csatolni kell a kérelmező, a házastárs személyi igazolványát és lakcímkártyáját, emellett a gyerek iratait is – ha van neki, lakcímkártyája biztosan. Ha a támogatást egy magzat után kívánja a pár igényelni, akkor célszerű igazolni, hogy a magzat elmúlt 12 hetes. Ez nem kötelező, de ajánlott, előbb-utóbb úgyis igazolni kell a baba megérkezését. Ezt a terhességi kiskönyv szükséges oldalainak másolatával lehet teljesíteni.

Szerződések

A támogatást csak akkor kaphatja meg a család, ha érvényes megbízási szerződést köt a vállalkozóval. A szerződést szabadon megírhatják a felek, ám annak meg kell felelnie a törvényi előírásoknak, és tartalmazniuk kell a szükséges adatokat, információkat. Így a megbízó és a vállalkozó nevét, címét, az ingatlan elhelyezkedését, a munka részletes leírását, a költségeket és a várható befejezést. A feleknek ezek mellett ki kell jelenteniük, hogy egymásnak nem hozzátartozói, vagyis a megbízás tisztán piaci alapon történik.

A nyomtatványok között megtalálható egy szerződésminta is. Nem kötelező ezt használni, ettől el lehet térni, ám fontos, hogy a szerződésben minden szükséges információ benne legyen. Hacsak lehet, így célszerű ezt a szerződésmintát használni, illetve személyre szabni. A szerződésben részletesen fel kell tüntetni az egyes munkafolyamatokat és azok bekerülési értékét. Fontos, hogy ha menet közben újabb feladatokat kell elvégezni, ami a munka ellenértékét és a költségeket is befolyásolja, akkor ezt figyelembe véve módosítani kell a szerződést. Ez a támogatással kapcsolatban nem okoz gondot, hiszen a dokumentációt utólag kell benyújtani. A szerződésnek és a módosításoknak azonban transzparensnek és világosnak kell lennie.

Számlák, igazolások

A támogatás megítéléséhez elengedhetetlen annak igazolása, hogy a felújítási költségek indokoltak voltak és azokat ki is fizette megbízó. Itt három dologra kell figyelni: a számlákra, a számlaösszesítésre és a kifizetés igazolására.

A számlákat mindenképpen gyűjteni kell. Legalábbis addig az összegig mindenképpen, ameddig a támogatás még igényelhető. Vagyis ha 3-3 millió forint az anyagköltség és a munkadíj, akkor minden tételről meg kell őrizni a számlát. Ha az anyagköltség 6 millió, a munkadíj 3, akkor a 6 millió forint költség teljes számlacsomagjából legalább 3 milliót be kell kérni és meg kell őrizni. A számláknak szabályosnak kell lenniük, és azt a megbízó nevére kell kiállítani. A munkadíjról ugyanúgy ki kell állítani a számlát, mint az alapanyagokról, nem elegendő a szerződésben rögzíteni annak összegét. A számlákat be kell szkennelni és csatolni kell a támogatási kérelemhez, szerződéshez.

Ha megvannak a számlák, akkor ezek tartalmát egy összesítőbe is fel kell vinni. Ez lényegében egy sima táblázat, ahol egymás alá vannak írva a tételek és a számla összege. Készíthetünk saját összesítőt, de egyszerűen ki is nyomtathatjuk az Államkincstár oldaláról az összesítőmintát. Az összesítő alapján lehet gyorsan felmérni a munkálatokat, a költségeket, vagyis ez az adminisztrációban segít. Az összesítő azonban nem pótolja a számlákat, azokat mindenképpen meg kell őrizni, és ha az Államkincstár ellenőrzi a támogatás igénybevételének jogosságát egy helyszíni szemlén, akkor ezeket a számlákat be kell tudni mutatni.

Szintén csatolni kell az igazolást a számla kiegyenlítéséről. Ez lehet egy átutalási megbízás, egy netbankos jóváhagyás vagy – készpénzes kifizetés esetén – egy igazolás arról, hogy a vállalkozó a munkadíjat átvette, a költségekkel elszámoltak. Ezt az igazolást is be kell szkennelni és csatolni kell.

Határidők, mire figyelj

A támogatás a lakáson végzett építési tevékenységek befejezését és a számlák kifizetését követően 60 napon belül, de legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető. Több számla esetén az igénylési határidő számításánál a legutolsó kifizetési időpontot kell alapul venni.

Beküldés

Az ügyfélkapun keresztül egyszerűen be lehet nyújtani a támogatási kérelmet és minden szükséges dokumentumot. A számlákat, igazolásokat, szerződéseket szkennelve, fotózva kell becsatolni olvasható formában. Jó megoldás erre a telefonokra letölthető szkennelő applikációk valamelyike. Fontos, hogy ha nem elektronikusan nyújtja be a kérelmet a kérelmező, akkor minden iratból, igazolásból és dokumentációból csak a másolatot kell beküldeni, az eredeti példányokat meg kell tartani. Ez vonatkozik a számlákra ugyanúgy, mint a szerződésre. Szintén fontos, hogy ha postán adjuk be az igénylést, vagy egy államkincstári ügyfélszolgálaton, akkor minden szükséges iratot, kérelmet, igazolást alá kell írni.

Gyakori, égető kérdések és válaszok

A MÁK oldalán megtalálhatjátok azokat a kérdéseket és válaszokat, amelyek a támogatás igénybevétele során eddig előfordultak.